Početna Download Kviz Zemlje članice Linkovi O nama
 
Uloga mladih u društvu
Organizacije, udruge i portali
Mladi u Hrvatskoj
Program MLADI U AKCIJI
:: Ciljevi programa Mladi u akciji
1. Europsko državljanstvo
Cilj programa Mladi u akciji je osvjestiti mlade da su europski državljani. Mlade se podupire i usmjerava k razmišljanju o europskim temama i uključiti ih u rasprave o gradnji i budućnosti Europske unije. Na toj osnovi, projekti moraju imati veliku europsku raširenost i poticati razmišljanje o nastajućem europskom društvu i njegovim vrijednostima.
2. Sudjelovanje mladih

Glavni zadatak programa Mladi u akciji je sudjelovanje mladih u demokratskom životu. Opći cilj u svezi sa sudjelovanjem je potaknuti mlade da kao državljani preuzmu aktivnu ulogu. Taj cilj ima tri smjera, koje utvrđuje rezolucija Komisije o zajedničkim ciljevima na području sudjelovanja i informiranosti mladih:

  1. povećati sudjelovanje mladih u državljanskem životu njihovog zajedništva
  2. povećati sudjelovanje mladih u sustavu predstavničke demokracije
  3. veća potpora različitim oblicima učenja o tome, kako sudjelovati.

Ta tri smjera se moraju odražavati u projektima financiranima u okviru programa Mladi u akciji, koji pri svojem izvršavanju sudjelovanje upotrebljavaju kao pedagoško načelo.

3. Kulturna raznolikost
Poštovanje kulturne raznolikosti je zajedno s borbom protiv rasizma i ksenofobije također jedan od zadataka programa Mladi u akciji. Program putem zajedničkih aktivnosti mladih iz različnitih kulturnih, etničkih i religioznih zajednica pokušava razvijati njihovo međukulturno učenje. Na razini razvoja i izvršavanja projekata to znači da će mladi koji sudjeluju v projektu početi razvijati vlastitu svijest o njegovim međukulturnim smjerovima. Kod izvršavanja projekata se moraju upotrebljavati međukulturne metode rada koje će sudionicima projekta omogućavati jednakopravno sudjelovanje.
4. Uključivanje mladih s manje mogućnosti

Važan zadatak Europske komisije je mladima s manje mogućnosti omogućiti pristup programu Mladi u akciji. Europska komisija je u tijesnom sudjelovanju s nacionalnim agencijama i informacijskim centrima SALTO oblikovala strategiju za ukljućivanje mladih s manje mogućnosti u program Mladi u akciji, posebno onih iz zapostavljenih obrazovnih, socijalno-ekonomskih, kulturnih ili geografskih sredina ili mladih s posebnim potrebama. Pored toga se za program Mladi u akciji donose godišnji zadaci koji se objavljuju na web stranici Komisije i nacionalnih agencija.

 
 
...da najstarije stablo u Europi raste u Litvi. Promjera je 3,15 m i staro je 1500 godina
 
Kako ste zadovoljni ulogom mladih u Vašoj lokalnoj zajednici?
Vrlo sam zadovoljan/na
Zadovoljan/na sam
Nisam baš zadovoljan/na
Uopće nisam zadovoljan/na
Nisam upoznat/a sa ulogom        mladih u mojoj lokalnoj        zajednici
 
copyright © 2007 by weboder & TIOŠ Čakovec | natjecanje Login@Europe 2007 | XHTML 1.1 | CSS 2.1