Početna Download Kviz Zemlje članice Linkovi O nama
 
Uloga mladih u društvu
Organizacije, udruge i portali
Mladi u Hrvatskoj
Program MLADI U AKCIJI
:: Popis programa za mlade

Programi i stranice Opće uprave Europske komisije za obrazovanje i kulturu (engl. Directorate-General for Education and Culture) - nudi informacije o obrazovanju, stručnom usavršavanju i programima za mlade te o sportu.
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/index_en.htm

Programi EU-a za mlade - informacije o politici EU-a usmjerenoj prema mladima, poput programa Youth, namijenjenog mladima u dobi od 15 do 25 godina, a koji potiče razmjenu i susrete mladih i njihovih udruga i sl.
http://europa.eu.int/comm/education/youth.html

Leonardo da Vinci (engl. Action Programme for the Implementation of European Community Vocational Traning Policy) - akcijski je program EU-a za stručno usavršavanje. Svrha tog programa je promicanje projekata transnacionalne suradnje u stručnom usavršavanju.
http://europa.eu.int/comm/education/leonardo_en.html

European Youth Card Association (EYCA) - promovira iskaznicu EURO-26, za osobe mlađe od 26 godina kojom se potiče razvoj turističke, kulturne i obrazovne pokretljivosti.
http://www.euro26.org>http://www.euro26.org

Uprava Vijeća Europe za mlade (engl. Youth Directorate of the Council of Europe) - sudjeluje u razvoju politika za mlade na europskoj razini. Sufinancira i pruža potporu obrazovnim i drugim aktivnostima koje su usmjerene prema mladima.
http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/Youth

Europski forum mladih - mreža udruga mladih koja promiče interese mladih na europskoj razini.
http://www.youthforum.org

INFOmobil - pruža praktične informacije za mlade o putovanjima, studiranju te o životu i radu u europskim državama.
http://www.eryica.org/infomobil

Eurocities guide - vodič za putovanja po velikim europskim gradovima.
http://www.newropeans.org/en/webzine/eurocities_guide.htm

European Schoolnet - portal za škole; stvara on-line mrežu kojom se koristi 5.5 milijuna učitelja i 340 tisuća škola. Ima za svrhu promicanje uporabe novih informatičkih tehnologija u školama.
http://www.en.eun.org/eun.org2/eun/en/index.html

Pro Youth International - baza podataka o udrugama i institucijama koje se bave mladima.
http://www.alli.fi/euro/index.html

Newropeans - portal generacije "European Born".
http://www.newropeans.org

AEGEE (franc. Association des Etats Generaux des Etudiantes de l’Europe) - Europski studentski forum koji organizira skupove posvećene obrazovanju, miru, kulturnoj razmjeni, europskoj ideji i sl.
http://www.aegee.org

EUSC (engl. European Union Student Council) - studentska udruga koja okuplja članove iz zemalja članica EU-a radi zastupanja prava studenata i obrane njihovih interesa u području visokoga školstva.
http://www.eu-studentcouncil.org

Eurodesk - projekt Europske komisije u okviru programa Mladi za Europu za informiranje mladih o europskim inicijativama za mlade. U mreži sudjeluju 23 države i oko 150 udruga mladih.
http://www.eurodesk.org

Dodatne informacije:

http://www.europe.hr/index.php?&catid=54&language=0

 
 
...da najstarije stablo u Europi raste u Litvi. Promjera je 3,15 m i staro je 1500 godina
 
Kako ste zadovoljni ulogom mladih u Vašoj lokalnoj zajednici?
Vrlo sam zadovoljan/na
Zadovoljan/na sam
Nisam baš zadovoljan/na
Uopće nisam zadovoljan/na
Nisam upoznat/a sa ulogom        mladih u mojoj lokalnoj        zajednici
 
copyright © 2007 by weboder & TIOŠ Čakovec | natjecanje Login@Europe 2007 | XHTML 1.1 | CSS 2.1