Početna Download Kviz Zemlje članice Linkovi O nama
 
Uloga mladih u društvu
Organizacije, udruge i portali
Mladi u Hrvatskoj
Program MLADI U AKCIJI
:: WelcomEurope
Program cjeloživotnog učenja

Novi program Life Long Learning Programme podržava priliku za učenje od djetinjstva pa sve do starosti u svakoj životnoj situaciji. Taj je program nasljednik programa Socrates, Leonardo da Vinci i eLearning.

Novčana sredstva će biti dodijeljena projektima i aktivnostima koje potiču razmjenu, bilateralna i multilateralna partnerstva, transnacionalnu mobilnost individualaca i promovira kvalitetu naobrazbe i sustgava treninga diljem Europe.

Program je podijeljen na 4 potprograma:

  • Comenius za učenike, nastavnike, škole i srodne organizacije (predškolsko i školsko obrazovanje)
  • Erasmus za studente, školarce, profesore, fakultete i srodne organizacije (više školstvo, uključujući transnacionalne studente)
  • Leonardo da Vinci program za strukovno naukovanje, radnike, zaposlenike i srodne organizacije (vokacijska edukacija i treninzi)
  • Grundtvig za odrasle, nastavnike i srodne organizacije aktivne na području obrazovanja odraslih

Mladi ljudi

Programi

Culture
Novi program Culture sadržava potporu za tijela aktivna na europskoj razina u polju kulture i potporu za kulturne manifestacijie i akcije.

S predloženim proračunom od 408 milijuna eura, novi program Culture predstavlja zajednicu programa u sljedećih 7 godina (2007. - 2013.) s ciljem da poveća europsko kulturno područje. To će se ostvariti razvijanjem kulturnih suradnji između stvaratelja, glumaca i kulturnih institucija u zemljama sudionicama ovog programa.

Program bi trebao biti otvoren za sudjelovanje neaudiovizualne kulturne industrije, a osobito za mala kulturna poduzeća, gdje takva industrija ima neprofitnu ulogu.

 
Youth in Action
Novi program za mlade zove se Mladi u akciji. Ovaj program ima cilj razviti osjećaj odgovornosti, inicijative, brige za druge, sudjelovanja u društvu na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini. Također će pomagati razvijanju sustava aktivnosti za mlade. Predloženi mu je proračun za razdoblje od 2007. do 2013. godine 885 miljiuna eura. Program Mladi u akciji davat će novčana sredstva projektima unutar 5 poglavlja.
 

Europe for Citizens
Program Europe for Citizens (Europa za građane) omogućava Europskoj uniji da promovira aktivno europsko građanstvo. Stavlja građane u središte pažnje i nudi im priliku da potpuno prihvate svoju odgovornost kao europski građani. Odgovara potrebama za poboljšanje uloge građana u izgradnji Europe i potpomaže suradnju među građanima i njihovim organizacijama iz različitih zemalja, s ciljem susretanja, međudjelovanja i razvijanja vlastitih ideja u europskom društvu. Program je građen na 4 akcije:

  • Akcija I: "Aktivno građanstvo za Europu" izravno uključuje građane, ili kroz aktivnosti bratimljenja gradova, ili kroz ostale oblike građanskih projekata.
  • Akcija II: "Aktivno civilno društvo za Europu" cilja na društvene organizacije diljem Europe, primajući pritom, ili strukturalnu pomoć na bazi njihovog rada, ili potpomaže transnacionalne projekte.
  • Akcija III: "Zajedno za Europu" podupire događaje od velikog značaja, studije i informacijske programe, pronalazeći pritom najveći mogući broj publike izvan granica te čini Europu osjetljivijom za svoje građane.
  • Akcija IV: "Aktivno europsko sjećanje" potpomaže očuvanju glavnih stranica i arhiva povezanih s deportacijama i komemoracijama žrtava nacizma i staljinizma.
 

MEDIA
Novi program za potporu europskom audiovizualnom sektoru zove se MEDIA. Sedmogodišnji proračun (2007. - 2013.) iznosi 755 milijuna eura. Kao i njegovi prethodnici, program MEDIA je usmjeren aktivnostima „pretproizvodnje i postprodukcije“ (distribucije i promocije).

Posljedice digitalne revolucije i povećanja europskog audiovizualnog tržišta zahtijevaju radikalno promišljanje o prioritetina i strukturi novog programa. Akcije unutar programa MEDIA moraju se prilagoditi razvoju tehnologije i tržišta.

Program MEDIA također mora prepoznati sve problema audiovizualnih profesionalaca u novim zemljama Europske unije te uljučiti inovativne i ciljane akcije u polju digitalizacije i olakšavanja pristupa kreditima za mala i srednja gospodarstva.

Dodatne informacije:
http://www.welcomeurope.com/default.asp?id=25
 
 
...da je prosječni BDP EU 30,937$ po stanovniku. Najbogatija zemlja je Luksemburg sa 91,927$ po stanovniku, a najsiromašnija Bugarska sa 4,075$ po stanovniku
 
Kako ste zadovoljni ulogom mladih u Vašoj lokalnoj zajednici?
Vrlo sam zadovoljan/na
Zadovoljan/na sam
Nisam baš zadovoljan/na
Uopće nisam zadovoljan/na
Nisam upoznat/a sa ulogom        mladih u mojoj lokalnoj        zajednici
 
copyright © 2007 by weboder & TIOŠ Čakovec | natjecanje Login@Europe 2007 | XHTML 1.1 | CSS 2.1