Početna Download Kviz Zemlje članice Linkovi O nama
 
Uloga mladih u društvu
Organizacije, udruge i portali
Mladi u Hrvatskoj
Program MLADI U AKCIJI
:: Sudjelovanje mladih u društvu

Većina mladih pokazuje jasnu želju za sudjelovanjem i utjecanjem na odluke koje se donose u društvu, ali na osobnijoj i nezavisnijoj osnovi, izvan zastarjelih struktura i mehanizama sudjelovanja.

Mladi zapravo žele i mogu preuzeti odgovornost za vlastite aktivnosti, na kooperativnoj osnovi sudjelovati u procesima donošenja odluka koje se odnose na lokalnu i širu zajednicu, izraziti svoje mišljenje o razvoju, okolišu, medukulturalnim odnosima i ostalim društvenim temama.

Mladi su nedvojbeno velik potencijal u razvoju modernoga, demokratskoga i ljudskim pravima usmjerenog društva. Sudjelovanje i aktivno građanstvo ne znače samo glasovanje i podržavanje izbora, već znače imati pravo, sredstva, prostor, prigodu i potporu za sudjelovanje u procesu donošenja odluka i za uključivanje u društveno korisne aktivnosti.

Na tom je putu posebno važno mladima pružiti mogućnost razvoja vještina, stavova i vrijednosti koje omogućuju promjene i preuzimanje kontrole nad vlastitim životom jer upravo spoznaja o mogućnosti promjene djeluje vrlo osnažujuće, ohrabrujuće i motivirajuće. Primjerice, Viieće Europe već više od trideset godina predstavlja jedinu međuunarodnu organizaciju koja primjenjuje sustav zajedničke uprave na području politike za mlade. U tom sustavu struktura nadležna za donošenje odluka - Upravni odbor za mlade - svoj rad temelji na savjetovanju s predstavnicima organizacija mladih koje su okupljene u Savjetodavnom tijelu mladih Na taj način formuliraju se zajednička stajališta i prijedlozi koji se upućuju Vijeću ministara.

Tema sudjelovanja mladih prisutna je i u svim konferencijama ministara nadležnih za mlade koje se redovito održavaju od 1985 godine, što je rezultiralo nizom preporuka i rezolucija koje se odnose na mlade, a koje su po svom sadržaju u potpunosti usklađene s politikom koju prema mladima provodi i Europska unija. U posljednje je vrijeme područje politike za mlade sve prepoznatljive i u hrvatskom društvu. Ipak, strukture i politika za mlade tek su u nastajanju i njihova se puna afirmacija očekuje u nadolazećem razdoblju.

(Ovaj tekst je napisala Dejana Bouillet u knjizi Politika i strukture za mlade u Vijeću Europe)

 
 
...da je Europska Unija zadnjim proširenjem povećala svoj teritorij na 4.325.675 km2, a broj stanovnika na 496 milijuna
 
Kako ste zadovoljni ulogom mladih u Vašoj lokalnoj zajednici?
Vrlo sam zadovoljan/na
Zadovoljan/na sam
Nisam baš zadovoljan/na
Uopće nisam zadovoljan/na
Nisam upoznat/a sa ulogom        mladih u mojoj lokalnoj        zajednici
 
copyright © 2007 by weboder & TIOŠ Čakovec | natjecanje Login@Europe 2007 | XHTML 1.1 | CSS 2.1