Početna Download Kviz Zemlje članice Linkovi O nama
 
Uloga mladih u društvu
Organizacije, udruge i portali
Mladi u Hrvatskoj
Program MLADI U AKCIJI
:: Kako je nastala Revidirana europska Povelja o sudjelovanju mladih u lokalnom i regionalnom životu
 

Osnova za revidiranu Europsku povelju o sudjelovanju mladih u lokalnom i regionalnom životu postavljena je na prvoj i drugoj konferenciji o politici za mlade, koje je organizirala Stalna konferencija lokalnih i regionalnih vlasti u Europi, održanima u Lausanni (lipanj 1988.) i u Llangollenu (rujan 1991.). Ubrzo nakon toga, u ožujku 1992., Stalna je konferencija usvojila Rezoluciju 237. i članak 22. o usvajanju Povelje.

Mladi ljudi

U čast proslave 10. obljetnice Europske povelje o sudjelovanju mladih u lokalnom i regionalnom životu, Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Europe (CLRAE - Congress of Local and Regional Authorities of Europe) pri Vijeću Europe, u suradnji s Direkcijom za mlade i šport Vijeća Europe, organizirali su konferenciju pod nazivom "Mladi ljudi - nositelji aktivnosti u svojim gradovima i regijama". Svrha konferencije, održane u Krakowu 7. i 8. ožujka 2002., bila je procjena napretka postignutog na području sudjelovanja mladih tijekom desetogodišnjeg postojanja Povelje, uz istodobnu raspravu o daljem promicanju sudjelovanja mladih, medu ostalim, i širenjem informacija o dobrim primjerima iz prakse. Sudionici konferencije usvojili su Krakovsku deklaraciju u kojoj su ponovno potvrdili da su mladi ljudi građani općina i regija u kojima žive, na isti način kao i bilo koja druga dobna skupina, čime se ponovno potvrđuje i promiče uloga mladih u razvoju demokratskog društva, osobito lokalnoga i regionalnoga javnog života. Nadalje, konferencija je pridonijela nastajanju cjelovitog projekta Vijeća Europe "Funkcioniranje demokratskih institucija".

Sudionici su prepoznali potrebu za odgovorom na nove izazove pred kojima se nalaze mladi u suvremenom društvu. U skladu s time su zahtijevali da CLRAE i Savjetodavno vijeće o pitanjima mladih Vijeća Europe imenuju stručnjake koji bi pripremili prijedloge dopuna Europske povelje o sudjelovanju mladih u lokalnom i regionalnom životu kako bi se odgovorilo i novim izazovima 21. stoljeća, kao što su informatičko društvo i urbana nesigurnost. Radni sastanci održani su potkraj 2002. i početkom 2003., a kao rezultat njihova rada nastala je osnova za sadašnju verziju Povelje koja je podijeljena u tri dijela:

  1. U prvome se dijelu daju smjernice lokalnoj i regionalnoj samoupravi kako će se odnositi prema politici koja se tiče mladih ljudi u brojnim područjima.
  2. U drugome se daju upute o unapređivanju sudjelovanja mladih.
  3. U trećemu se savjetuje kako stvoriti institucijske uvjete za sudjelovanje mladih ljudi.

(izvor: knjiga Politika i strukture za mlade u Vijeću Europe)

 
 
...da je prosječni BDP EU 30,937$ po stanovniku. Najbogatija zemlja je Luksemburg sa 91,927$ po stanovniku, a najsiromašnija Bugarska sa 4,075$ po stanovniku
 
Kako ste zadovoljni ulogom mladih u Vašoj lokalnoj zajednici?
Vrlo sam zadovoljan/na
Zadovoljan/na sam
Nisam baš zadovoljan/na
Uopće nisam zadovoljan/na
Nisam upoznat/a sa ulogom        mladih u mojoj lokalnoj        zajednici
 
copyright © 2007 by weboder & TIOŠ Čakovec | natjecanje Login@Europe 2007 | XHTML 1.1 | CSS 2.1