Početna Download Kviz Zemlje članice Linkovi O nama
 
Uloga mladih u društvu
Organizacije, udruge i portali
Mladi u Hrvatskoj
Program MLADI U AKCIJI
:: Odsjek za mladež Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Odsjek za mladež izrađuje nacrte prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa, unaprjeđuje organizaciju, sadržaj i načine rada ustanova, provodi prihvaćene nacionalne programe, strategije i politike, prati međunarodne propise i usklađuje hrvatsko zakonodavstvo s preuzetim obvezama, provodi međuresornu i međunarodnu suradnju.

Mladi ljudi

Odsjek za mladež sudjeluje u edukaciji stručnjaka koji rade s mladima, procjenjuje, prati provedbu te evaluira programe i projekte udruga za mlade, prati i provodi znanstveno-istraživačke projekte usmjerene osnaživanju mladih, organizira nadzor za djelatnike ustanova koji rade s mladima, potiče aktivnosti usmjerene prevenciji poremećaja u ponašanju djece i mladeži, maloljetničke delinkvencije i ovisnosti, izrađuje i donosi programe suzbijanja različitih oblika ovisnosti kod mladih.

Odsjek prati, proučava i koordinira provedbu politike za mlade utvrđene nacionalnim programima i međunarodnim dokumentima, izrađuje stručne podloge i izvješća u svrhu predlaganja mjera za poticanje aktivnog sudjelovanja mladih u društvu, promiče nacionalne, obiteljske i kulturne vrijednosti kod mladih, potiče i sudjeluje u izradi strategija za mlade na lokalnoj razini, analizira stanje i predlaže mjere za poboljšanje socioekonomskog standarda mladih, potiče osnivanje i rad Nacionalnog multikulturnog i rekreacijskog mladeškog centra te lokalnih centara za mlade, potiče razmjene iskustava mladih s mladima iz hrvatske dijaspore i svijeta, potiče volonterski i humanitarni rad mladih, prati provedbu YOUTH programa te potiče osnivanje agencije.

Mirela Miharija
e-mail: mirela.miharija@mobms.hr

Dodatne informacije:

http://www.mobms.hr/page.aspx?PageID=24

 
 
...da je službeni moto Europske unije "In varietate concordia" ili na hrvatskim "Ujedinjeni u različitosti"
 
Kako ste zadovoljni ulogom mladih u Vašoj lokalnoj zajednici?
Vrlo sam zadovoljan/na
Zadovoljan/na sam
Nisam baš zadovoljan/na
Uopće nisam zadovoljan/na
Nisam upoznat/a sa ulogom        mladih u mojoj lokalnoj        zajednici
 
copyright © 2007 by weboder & TIOŠ Čakovec | natjecanje Login@Europe 2007 | XHTML 1.1 | CSS 2.1