Početna Download Kviz Zemlje članice Linkovi O nama
 
Uloga mladih u društvu
Organizacije, udruge i portali
Mladi u Hrvatskoj
Program MLADI U AKCIJI
:: Akcija 4 - Sustavi potpore za mlade
Cilj ove akcije je podupirati organizacije aktivne na području mladih na europskoj razini, a posebno djelovanje nevladnih organizacija mladih, njihovo povezivanje u mrežu, savjetovanje pri razvijanju projekata, osiguravanje kvalitete putem razmjena, usposobljavanja i povezivanja u mrežu onih koji su aktivni u radu mladih i organizacijama mladih, poticanje inovativnosti in kakvoće, informiranje mladih te oblikovanje struktura i aktivnosti potrebnih za dosizanje ciljeva programa te poticanje partnerstava s lokalnim i regionalnim ustanovama.
4.1. Potpora organizacijama aktivnima na področju mladih na europskoj razini
Ova podakcija obuhvaća dotacije za poslovanje nevladnim organizacijama aktivnim na području mladih na europskoj razini i slijede cilj koji je v općem interesu. Njihove aktivnosti so usmjerene prema sudjelovanju mladih u javnom životu i u društvu te razvoj europskih aktivnosti sudjelovanja na području mladih.
4.2. Potpora Europskom forumu mladih
U okviru ove podakcije se svake godine dodijeli dotacija za potporu tekučim aktivnostima Europskog foruma mladih.
4.3. Usposobljavanje i povezivanje u mrežu onih koji su aktivni u radu mladih i organizacijama mladih
Ova podakcija podupire usposobljavanje onih koji su aktivni u radu mladih i organizacijama mladih, a posebno razmjenu iskustava, stručnoga znanja i dobre prakse, kao i aktivnosti koje mogu voditi u dugoročne kvalitetne projekte, partnerstva i mreže.
4.4. Projekti za poticanje inovativnosti in kvalitete
Ova podakcija podupire projekte usmjerene prema uvodu, izvršenju i poticanju inovativnih pristupa na području mladih.
4.5. Informacijske aktivnosti za mlade i one koji su aktivni u radu mladih i organizacijama mladih
Ova podakcija podupire aktivnosti na europskoj i nacionalnoj razini koje poboljšavaju dostupanje mladih do informacijskih i komunikacijskih službi i pomažu sudjelovanje mladih kod priprema i širenja korisniku prijateljskih i usmjerenih informacijskih proizvoda. Također podupire razvoj europskih, nacionalnih, regionalnih in lokalnih portala za mlade s ciljem širenja posebnih informacija za mlade.
4.6. Partnerstva
Ova podakcija omogučava financiranje partnerstava s regionalnim ili lokalnim organizacijama sa svrhom razvoja dugoročnih projekata koji sjedinjavaju različite postupke u okviru programa.
4.7. Potpora strukturama programa
S ovom podakcijom se financiraju strukture upravljanja programa, a posebice nacionalne agencije.
4.8. Dodavanje vrijednosti programa

Komisija će ovu podakciju upotrijebiti za financiranje seminara, kolokvija i sastanaka, s kojima će olakšati izvedbu programa te valorizaciju rezultata.

 
 
...da je "Oda radosti" koju je napisao Friedrich Schiller (a posebno je poznata kao završetak devete Bethovenove simfonije) službena himna Europske Unije
 
Kako ste zadovoljni ulogom mladih u Vašoj lokalnoj zajednici?
Vrlo sam zadovoljan/na
Zadovoljan/na sam
Nisam baš zadovoljan/na
Uopće nisam zadovoljan/na
Nisam upoznat/a sa ulogom        mladih u mojoj lokalnoj        zajednici
 
copyright © 2007 by weboder & TIOŠ Čakovec | natjecanje Login@Europe 2007 | XHTML 1.1 | CSS 2.1