Početna Download Kviz Zemlje članice Linkovi O nama
 
Uloga mladih u društvu
Organizacije, udruge i portali
Mladi u Hrvatskoj
Program MLADI U AKCIJI
:: Akcija 4 - Sustavi potpore za mlade
Cilj ove akcije je podupirati organizacije aktivne na području mladih na europskoj razini, a posebno djelovanje nevladnih organizacija mladih, njihovo povezivanje u mrežu, savjetovanje pri razvijanju projekata, osiguravanje kvalitete putem razmjena, usposobljavanja i povezivanja u mrežu onih koji su aktivni u radu mladih i organizacijama mladih, poticanje inovativnosti in kakvoće, informiranje mladih te oblikovanje struktura i aktivnosti potrebnih za dosizanje ciljeva programa te poticanje partnerstava s lokalnim i regionalnim ustanovama.
4.1. Potpora organizacijama aktivnima na področju mladih na europskoj razini
Ova podakcija obuhvaća dotacije za poslovanje nevladnim organizacijama aktivnim na području mladih na europskoj razini i slijede cilj koji je v općem interesu. Njihove aktivnosti so usmjerene prema sudjelovanju mladih u javnom životu i u društvu te razvoj europskih aktivnosti sudjelovanja na području mladih.
4.2. Potpora Europskom forumu mladih
U okviru ove podakcije se svake godine dodijeli dotacija za potporu tekučim aktivnostima Europskog foruma mladih.
4.3. Usposobljavanje i povezivanje u mrežu onih koji su aktivni u radu mladih i organizacijama mladih
Ova podakcija podupire usposobljavanje onih koji su aktivni u radu mladih i organizacijama mladih, a posebno razmjenu iskustava, stručnoga znanja i dobre prakse, kao i aktivnosti koje mogu voditi u dugoročne kvalitetne projekte, partnerstva i mreže.
4.4. Projekti za poticanje inovativnosti in kvalitete
Ova podakcija podupire projekte usmjerene prema uvodu, izvršenju i poticanju inovativnih pristupa na području mladih.
4.5. Informacijske aktivnosti za mlade i one koji su aktivni u radu mladih i organizacijama mladih
Ova podakcija podupire aktivnosti na europskoj i nacionalnoj razini koje poboljšavaju dostupanje mladih do informacijskih i komunikacijskih službi i pomažu sudjelovanje mladih kod priprema i širenja korisniku prijateljskih i usmjerenih informacijskih proizvoda. Također podupire razvoj europskih, nacionalnih, regionalnih in lokalnih portala za mlade s ciljem širenja posebnih informacija za mlade.
4.6. Partnerstva
Ova podakcija omogučava financiranje partnerstava s regionalnim ili lokalnim organizacijama sa svrhom razvoja dugoročnih projekata koji sjedinjavaju različite postupke u okviru programa.
4.7. Potpora strukturama programa
S ovom podakcijom se financiraju strukture upravljanja programa, a posebice nacionalne agencije.
4.8. Dodavanje vrijednosti programa

Komisija će ovu podakciju upotrijebiti za financiranje seminara, kolokvija i sastanaka, s kojima će olakšati izvedbu programa te valorizaciju rezultata.

 
 
...da se kaže da su Luksemburžani najbogatiji ljudi ne samo u Europi nego i na svijetu. Osim toga, jedni su od najplemenitijih - doniraju najviše sredstava u dobrotvorne svrhe
 
Kako ste zadovoljni ulogom mladih u Vašoj lokalnoj zajednici?
Vrlo sam zadovoljan/na
Zadovoljan/na sam
Nisam baš zadovoljan/na
Uopće nisam zadovoljan/na
Nisam upoznat/a sa ulogom        mladih u mojoj lokalnoj        zajednici
 
copyright © 2007 by weboder & TIOŠ Čakovec | natjecanje Login@Europe 2007 | XHTML 1.1 | CSS 2.1