Početna Download Kviz Zemlje članice Linkovi O nama
 
Uloga mladih u društvu
Organizacije, udruge i portali
Mladi u Hrvatskoj
Program MLADI U AKCIJI
:: Aktivno sudjelovanje mladih na lokalnim i regionalnim razinama
 

Mladi ljudiAktivno sudjelovanje mladih ljudi u donošenju odluka i aktivnostima na lokalnim i regionalnim razinama od ključne je važnosti ako želimo izgraditi demokratičnije, cjelovitije i naprednije društvo. Sudjelovanje u demokratskom životu bilo koje zajednice znači više od glasovanja ili podržavanja izbora, iako su i to vrlo važni elementi. Sudjelovanje i aktivno građanstvo znači imati pravo, sredstva, prostor i prigodu a, kad je nužno, i potporu za sudjelovanje u procesu donošenja odluka, te biti uključen u aktivnosti kojima je cilj izgradnja boljeg društva.

Lokalna i regionalna samouprava, koje su najbliže mladim ljudima, imaju vrlo važnu ulogu u promicanju sudjelovanja mladih. Na taj se način mladima omogućuje ne samo upoznavanje i učenje o demokraciji i građanskim pravima i obvezama nego i daje prigoda da ih primjenjuju u praksi. Međutim, sudjelovanje mladih ne svodi se samo na odgoj aktivnih građana ili izgradnju demokracije za budućnost. Da bi sudjelovanje za mlade ljude imalo smisla, bitno je da oni mogu utjecati na odluke i aktivnosti još dok su mladi, a ne tek u starijoj dobi.

Kad lokalna i regionalna samouprava podupiru i promiču sudjelovanje mladih, one također pridonose socijalnoj integraciji mladih, pomažući im da se nose i s izazovima i pritiscima mladosti te s ostalim izazovima modernog društva u kome dominiraju anonimnost i individualizam. Međutim, da bi sudjelovanje mladih u lokalnom i regionalnom životu bilo trajno i značajno, nije dovoljno restrukturirati i razvijati političke i administrativne sustave. Svaka politika ili akcija kojoj je svrha promicanje sudjelovanja mladih mora osigurati kulturalno okruženje u kojem se poštuju mladi ljudi, njihove različite potrebe, težnje i okolnosti. Takoder mora sadržavati i neke elemente zabave i uživanja.

(izvor: knjiga Politika i strukture za mlade u Vijeću Europe)

 
 
...da najstarije stablo u Europi raste u Litvi. Promjera je 3,15 m i staro je 1500 godina
 
Kako ste zadovoljni ulogom mladih u Vašoj lokalnoj zajednici?
Vrlo sam zadovoljan/na
Zadovoljan/na sam
Nisam baš zadovoljan/na
Uopće nisam zadovoljan/na
Nisam upoznat/a sa ulogom        mladih u mojoj lokalnoj        zajednici
 
copyright © 2007 by weboder & TIOŠ Čakovec | natjecanje Login@Europe 2007 | XHTML 1.1 | CSS 2.1